WOPR

NADZWYCZAJNY ZJAZD DOLNOŚLASKIEGO WOPR

NADZWYCZAJNY ZJAZD DOLNOŚLASKIEGO WOPR
W dniu 17 listopada 2013 roku we Wrocławiu odbył się Nadzwyczajny Zjazd Dolnośląskiego WOPR we Wrocławiu. Przedmiotem obrad były zmiany w Statucie Dolnośląskiego WOPR. Przerwa w obradach była okazją do wręczenia "Medali za zasługi dla Dolnośląskiego WOPR" oraz "Medali 50-lecia WOPR" osobom, który nie mogły wziąć udziału w zeszłorocznych obchodach 50-lecia WOPR, a otrzymali je: Janusz Korczak - Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej Dolnośląskiego WOPR, Czesław Patrzykąt - Kierownik Drużyny WOPR w Dzierżoniowie, Roman Maciaszek - Prezes Wałbrzyskiego WOPR i Jakub Jakubowski - Prezes Oddziału w Bolesławcu. Wyróżnionym medale wręczali Członek Honorowy WOPR Ryszard Smul wraz z Prezesem Dolnośląskiego WOPR Krzysztofem Skrzyniarzem.
Zmiany przyjęte na Zjeździe Nadzwyczajnym zostały postanowieniem sądu rejestrowego zatwierdzone i wpisane do KRS.
Jednolity tekst Statutu Dolnośląskiego WOPR jest dostępny w zakładce
 "PRAWO" → "Prawo Dolnośląskiego WOPR".

PRZYJAZNE WITRYNY

MPWIK

MSW

DUW

UMWD

NFGWIOS
Created by prim