WOPR

ZOSTAŃ RATOWNIKIEMMAJ-CZERWCIEC 2018 - NOWE SZKOLENIA. BĄDŹ NA FALI, ZOSTAŃ RATOWNIKIEM WODNYM !
czwartek, 12 kwiecień 2018r.

WOPR organizuje we Wrocławiu NOWY NABÓR NA SZKOLENIA: RATOWNIK WODNY, STERNIK MOTOROWODNY, KPP. Zapraszamy na jedno spotkanie organizacyjne (około 1,5 godziny), na którym przedstawimy szczegóły wszystkich szkoleń - do wyboru 25 lub 26 kwietnia o godzinie 16.30, , na Bazie Dolnośląskiego WOPR we Wrocławiu, przy ul. Na Grobli 40-44
Szkolenia ratowników według nowego programu z uprawnieniami RATOWNIKA WODNEGO, tzw. "ustawowego", uprawniającego, po jednym szkoleniu, do pracy samodzielnej na wszystkich obiektach: pływalniach, parkach wodnych i wszystkich kąpieliskach. Dodatkowo w pakiecie szkolenie Sternika Motorowodnego i Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy z tytułem Ratownika (KPP), ale także można wziąć udział tylko w jednym wybranym szkoleniu.
Tylko w WOPR po spełnieniu dodatkowych wymagań można uzyskać międzynarodowe uprawnienia ratownika (organizacji International Life Saving Federation - ILS) pozwalające bezproblemowo na podjęcie pracy, jako ratownik, honorowane w większości krajów europejskich jak i na całym świecie. Zapewniamy profesjonalny sprzęt i kadrę szkoleniową.
Po zmianie przepisów obowiązuje jedno szkolenie RATOWNIKA WODNEGO tzw. "pięć w jednym", nadające uprawnienia równoważne wcześniejszych Młodszych Ratowników WOPR + Ratowników WOPR + uprawnienia Ratowników Wodnych Pływalni, Śródlądowych i Morskich.
Szkolenie zgodne jest z Rozporządzeniem MSW poz. 747 z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym, a uzyskana wiedza i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich spełniają wymogi art. 2 ust 5) Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. Nr 208 poz. 1240).

Wymagania formalne szkolenia ratownika wodnego:
  • absolwent szkolenia przystępując do egzaminu końcowego, musi posiadać ukończone 17 lat i 6 miesięcy.
  • uczestnik przystępujący do szkolenia ma posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w szkoleniu.
  • członkostwo w Dolnośląskim WOPR.

Dodatkowo w jednym terminie organizujemy szkolenie na patent Sternika Motorowodnego (nowe uprawnienia bez ograniczenia mocy silnika na wodach śródlądowych), które zgodnie z aktualnymi przepisami prawa spełnia wymogi dla "innych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym", a jest wymagane od osób wykonujących obowiązki ratownika wodnego.

W ramach pakietu oferujemy tańsze szkolenie z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy z uzyskaniem tytułu Ratownika (KPP) - 66 godzin szkolenia z egzaminami.
Uczestnicząc, w co najmniej w dwóch szkoleniach (w tym Ratownika Wodnego) nabywasz znaczne zniżki określone poniżej. W promocji trzecie szkolenie otrzymujesz także taniej. Osoby uczestniczące w co najmniej dwóch szkoleniach są zwolnione z opłaty wpisowej do WOPR, ponoszą jedynie opłatę za wydanie legitymacji członka WOPR w wysokości 15,- zł + plastikowy identyfikator 20 ,- zł i roczną składkę członkowską.
Koszty szkolenia - warianty:
  • Ratownik Wodny 1.000,- zł
  • Sternik Motorowodny 450,- zł+ egzamin sternika*
  • Kwalifikowana Pierwsza Pomoc (KPP) 700,- zł
  • Ratownik Wodny + KPP 1350,- zł
  • Ratownik Wodny + Sternik Motorowodny 1150,- zł + egzamin sternika*
  • Ratownik Wodny + KPP + Sternik Motorowodny 1700,- zł + egzamin sternika*
*/ koszt szkolenia na stopień Sternika Motorowodnego nie obejmuje egzaminu końcowego, który wynosi dla uczniów i studentów do 26 roku życia 125,- zł, dla pozostałych osób 250,- zł.

UWAGA! NIE MA EGZAMINU WSTĘPNEGO Z PŁYWANIA.
Uczestnik przystępuje do szkolenia ratownika wodnego na własną odpowiedzialność w zakresie umiejętności pływackich.


WROCŁAW, terminy szkoleń - założenia organizacyjne:

Termin szkolenia na stopień Ratownika Wodnego - 7 maja - koniec czerwca 2018r.
Zajęcia w formie zajęć cyklicznych, cotygodniowych łącznie w ilości 63 godzin. W tym zajęcia na pływalni krytej dwa razy w tygodniu, dodatkowo także na wodach otwartych oraz na bazie Dolnośląskiego WOPR we Wrocławiu włącznie z wykładami, zakończone egzaminem. Dni i godziny zajęć do uzgodnienia - weekendy obowiązkowo (soboty+niedziele+poniedziałek wieczorem). Zaświadczenie ważne jest bezterminowo.

Termin szkolenia na stopień Sternika Motorowodnego - czerwiec 2018.
Zajęcia w ilości 23 godzin + 2 godziny indywidualnego pływania łodzią. Dni i godziny zajęć do uzgodnienia.
Uprawnienia ważne bezterminowo.
Termin szkolenia KPP z egzaminem 12/ 13, 19/20, 26/27 maja + 2 i 3 egzamin czerwca 2018r. Zajęcia w formie zajęć cyklicznych weekendowych (całodziennych) łącznie w ilości 66 godzin. Godziny zajęć do uzgodnienia.

Po zgłoszeniu zapotrzebowania istnieje także możliwość zorganizowania szkoleń w innym terminie oraz poza Wrocławiem.SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

PRZYJAZNE WITRYNY

MPWIK

MSW

DUW UMWD
Created by prim