WOPR

ZOSTAŃ RATOWNIKIEMWAKACYJNY KURS RATOWNIKA WODNEGO! piątek, 7 lipca 2017r.

KOLEJNY NABÓR NA INTENSTWNE SZKOLENIA:: RATOWNIK WODNY, STERNIK MOTOROWODNY, KPP, inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym. Zapraszamy na spotkanie organizacyjne, na którym przedstawimy szczegóły wszystkich szkoleń - 11 lipca (wtorek) o godzinie 16.00,w sali wykładowej na Bazie Dolnośląskiego WOPR we Wrocławiu, przy ul. Na Grobli 40-44 Pierwsze zajęcia już w środę 12 lipca.
Szkolenia ratowników według nowego programu z uprawnieniami RATOWNIKA WODNEGO , tzw. "ustawowego", uprawniającego, po jednym szkoleniu, do pracy samodzielnej na wszystkich obiektach: pływalniach, parkach wodnych i wszystkich kąpieliskach. Dodatkowo w pakiecie szkolenie Sternika Motorowodnego i Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy z tytułem Ratownika (KPP), ale także można wziąć udział tylko w jednym wybranym szkoleniu.
Tylko w WOPR po spełnieniu dodatkowych wymagań można uzyskać międzynarodowe uprawnienia ratownika (organizacji International Life Saving Federation - ILSF ) pozwalające bezproblemowo na podjęcie pracy, jako ratownik, honorowane w większości krajów europejskich jak i na całym świecie. Zapewniamy profesjonalny sprzęt i kadrę szkoleniową.

Po zmianie przepisów obowiązuje jedno szkolenie RATOWNIKA WODNEGO tzw. "pięć w jednym", nadające uprawnienia równoważne wcześniejszych Młodszych Ratowników WOPR + Ratowników WOPR + uprawnienia Ratowników Wodnych Pływalni, Śródlądowych i Morskich.
Szkolenie zgodne jest z Rozporządzeniem MSW poz. 747 z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym, a uzyskana wiedza i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich spełniają wymogi art. 2 ust 5) Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. Nr 208 poz. 1240).

Wymagania formalne szkolenia ratownika wodnego:
  • absolwent szkolenia przystępując do egzaminu, musi posiadać ukończony 17 rok życia.
  • uczestnik przystępujący do szkolenia ma posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w szkoleniu.
  • członkostwo w Dolnośląskim WOPR.

Dodatkowo w jednym terminie organizujemyszkolenie na inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym (załogant skutera ratowniczego), które zgodnie z aktualnymi przepisami prawa spełnia wymogi dla "innych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym", a jest wymagane od osób wykonujących obowiązki ratownika wodnego.

W ramach pakietu oferujemy tańsze szkolenie z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy z uzyskaniem tytułu Ratownika (KPP) - 66 godzin szkolenia z egzaminami.

Jest możliwość recertyfikacji uprawnień KPP (krótkie szkolenie przypominające + egzamin) dla ratowników WOPR, którym kończy się termin ważności zaświadczenia KPP.

Uczestnicząc, w co najmniej w dwóch szkoleniach (w tym Ratownika Wodnego) nabywasz znaczne zniżki określone poniżej. W promocji trzecie szkolenie otrzymujesz także taniej. Osoby uczestniczące w co najmniej dwóch szkoleniach są zwolnione z opłaty wpisowej do WOPR, ponoszą jedynie opłatę za wydanie legitymacji członka WOPR w wysokości 15,- zł i roczną składkę członkowską.

Koszty szkolenia - warianty:
  • Ratownik Wodny 1.000,- zł
  • Inne kwalifikacje 450,- zł
  • Kwalifikowana Pierwsza Pomoc (KPP) 700,- zł
  • Recertyfikacja KPP 250,- zł
  • Ratownik Wodny + KPP 1350,- zł
  • Ratownik Wodny + inne kwalifikacje 1150,- zł + egzamin sternika*
  • Ratownik Wodny + KPP + inne kwalifikacje 1700,- zł + egzamin sternika*


UWAGA! NIE MA EGZAMINU WSTĘPNEGO Z PŁYWANIA.
Uczestnik przystępuje do szkolenia ratownika wodnego na własną odpowiedzialność w zakresie umiejętności pływackich.


WROCŁAW, Terminy wszystkich szkoleń12-27 lipiec
zajęcia codzienne całodniowe, także w weekendy - godziny zajęć do uzgodnienia. założenia organizacyjne: Termin szkolenia Ratownika Wodnego - łącznie w ilości 63 godzin.
Termin szkolenia na stopień Sternika Motorowodnego - maj - czerwiec 2017.
Zajęcia na pływalni, dodatkowo także na wodach otwartych oraz na bazie Dolnośląskiego WOPR we Wrocławiu włącznie z wykładami, zakończone egzaminem. Zaświadczenie ważne jest bezterminowo. Termin szkolenia innych kwalifikacji - zajęcia w ilości do 5 godzin. Zaświadczenie ważne jest bezterminowo.
Termin szkolenia KPP - łącznie w ilości 66 godzin. Dni i godziny zajęć do uzgodnienia.

"BĄDŹ NA FALI, ZOSTAŃ RATOWNIKIEM"

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

PRZYJAZNE WITRYNY

MPWIK

MSW

DUW UMWD
Created by prim