WOPR

SZKOLENIA RATOWNIKÓW WODNYCHNOWE SZKOLENIA RATOWNIKÓW WODNYCH - jesień 2018/wiosna 2019
poniedziałek, 8 październik 2018r

WOPR organizuje we Wrocławiu NOWY NABÓR NA SZKOLENIA: RATOWNIK WODNY, STERNIK MOTOROWODNY, KPP. Zapraszamy na jedno spotkanie organizacyjne (około 1,5 godziny), na którym przedstawimy szczegóły wszystkich szkoleń - do wyboru 28 października o godzinie 11.00 lub 29 października o godzinie 18.00,, na Bazie Dolnośląskiego WOPR we Wrocławiu, przy ul. Na Grobli 40-44.
Szkolenia ratowników według nowego programu z uprawnieniami RATOWNIKA WODNEGO,tzw. "ustawowego", uprawniającego, po jednym szkoleniu, do pracy samodzielnej na wszystkich obiektach: pływalniach, parkach wodnych i wszystkich kąpieliskach. Dodatkowo w pakiecie szkolenie Sternika Motorowodnego i Kwalifikowanej Pierwszej Pomocyz tytułem Ratownika (KPP), ale także można wziąć udział tylko w jednym wybranym szkoleniu.
Tylko w WOPR po spełnieniu dodatkowych wymagań można uzyskać międzynarodowe uprawnienia ratownika (organizacji International Life Saving Federation - ILS) pozwalające bezproblemowo na podjęcie pracy, jako ratownik, honorowane w większości krajów europejskich jak i na całym świecie. Zapewniamy profesjonalny sprzęt i kadrę szkoleniową.

Po zmianie przepisów obowiązuje jedno szkolenie RATOWNIKA WODNEGO tzw. "pięć w jednym", nadające uprawnienia równoważne wcześniejszych Młodszych Ratowników WOPR + Ratowników WOPR + uprawnienia Ratowników Wodnych Pływalni, Śródlądowych i Morskich.
Szkolenie zgodne jest z Rozporządzeniem MSW poz. 747 z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym, a uzyskana wiedza i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich spełniają wymogi art. 2 ust 5) Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. Nr 208 poz. 1240).

Wymagania formalne szkolenia ratownika wodnego:

  • absolwent szkolenia przystępując do egzaminu końcowego, musi posiadać ukończone 17 lat i 6 miesięcy.
  • uczestnik przystępujący do szkolenia ma posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w szkoleniu.
  • członkostwo w Dolnośląskim WOPR.


Dodatkowo w jednym terminie organizujemy szkolenie na patent Sternika Motorowodnego (nowe uprawnienia bez ograniczenia mocy silnika na wodach śródlądowych), które zgodnie z aktualnymi przepisami prawa spełnia wymogi dla "innych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym", a jest wymagane od osób wykonujących obowiązki ratownika wodnego.

W ramach pakietu oferujemy tańsze szkolenie z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy z uzyskaniem tytułu Ratownika (KPP) - 66 godzin szkolenia z egzaminami.

Uczestnicząc, w co najmniej w dwóch szkoleniach (w tym Ratownika Wodnego) nabywasz znaczne zniżki określone poniżej. W promocji trzecie szkolenie otrzymujesz także taniej. Osoby uczestniczące w co najmniej dwóch szkoleniach są zwolnione z opłaty wpisowej do WOPR, ponoszą jedynie opłatę za wydanie legitymacji członka WOPR w wysokości 15,- zł + plastikowy identyfikator 20 ,- zł i roczną składkę członkowską.

Koszty szkolenia - warianty:
  • Ratownik Wodny 1.300,-zł
  • Sternik Motorowodny 550,-zł egzamin sternika*
  • Kwalifikowana Pierwsza Pomoc (KPP) 750,-zł
  • Ratownik Wodny + KPP 1.800,-zł
  • Ratownik Wodny + Sternik Motorowodny 1.600,-zł + egzamin sternika*
  • Ratownik Wodny + KPP + Sternik Motorowodny 2.100,-zł + egzamin sternika *
*/ koszt szkolenia na stopień Sternika Motorowodnego nie obejmuje egzaminu końcowego, który wynosi dla uczniów i studentów do 26 roku życia 125,- zł, dla pozostałych osób 250,- zł.

UWAGA! NIE MA EGZAMINU WSTĘPNEGO Z PŁYWANIA. Uczestnik przystępuje do szkolenia ratownika wodnego na własną odpowiedzialność w zakresie umiejętności pływackich.

WROCŁAW, terminy szkoleń-założenia organizacyjne:

Termin szkolenia Ratownika Wodnego - 4 listopada 2018 - marzec/kwiecień 2019
Zajęcia w formie zajęć cyklicznych, łącznie w ilości 63 godzin.
Zajęcia na pływalni, dodatkowo także na wodach otwartych oraz na bazie Dolnośląskiego WOPR we Wrocławiu włącznie z wykładami, zakończone egzaminem. Zajęcia całodniowe w weekendy oraz popołudniami/wieczorami w dni powszednie - dni i godziny zajęć do uzgodnienia. Zaświadczenie ważne jest bezterminowo.

Termin szkolenia na stopień Sternika Motorowodnego marzec/kwiecień 2019.
Zajęcia w formie zajęć cyklicznych w ilości 23 godzin + 2 godziny indywidualnego pływania łodzią. Z ajęcia całodniowe w weekendy oraz popołudniami/wieczorami w dni powszednie - dni i godziny zajęć do uzgodnienia. Patent sternika ważny jest bezterminowo.

Termin szkolenia KPP 17-18, 24-25 listopad, oraz 1-2, 8-9 grudzień 2018. Zajęcia w formie zajęć cyklicznych weekendowych (całodziennych) łącznie w ilości 66 godzin. Dni i godziny zajęć do uzgodnienia.

Po zgłoszeniu zapotrzebowania istnieje także możliwość zorganizowania szkoleń w innym terminie oraz poza Wrocławiem.

BĄDŹ NA FALI, ZOSTAŃ RATOWNIKIEM

"SERDECZNIE ZAPRASZAMY!"


PRZYJAZNE WITRYNY

MPWIK

MSW

DUW

UMWD

NFGWIOS
Created by prim