WOPR

SZKOLENIA RATOWNIKÓW WODNYCH

WROCŁAW - NABÓR NA SZKOLENIA - WIOSNA 2020r.
środa, 5 lutego 2020r.


kurs ratownika wodnego 2

Informujemy, że organizujemy NOWY NABÓR NA SZKOLENIA: RATOWNIK WODNY, STERNIK MOTOROWODNY, KPP. Zapraszamy na dwa terminy spotkań organizacyjnych (około 1,5 godziny), na których przedstawimy szczegóły wszystkich szkoleń - - do wyboru 1 marzec o godzinie 11.00 lub 4 marzec o godzinie 17.00,, na Bazie Dolnośląskiego WOPR we Wrocławiu, przy ul. Na Grobli 40-44.
Szkolenia ratowników według nowego programu z uprawnieniami RATOWNIKA WODNEGO,tzw. "ustawowego", uprawniającego, po jednym szkoleniu, do pracy samodzielnej na wszystkich obiektach: pływalniach, parkach wodnych i wszystkich kąpieliskach. Dodatkowo w pakiecie szkolenie Sternika Motorowodnego i Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy z tytułem Ratownika (KPP), ale także można wziąć udział tylko w jednym wybranym szkoleniu.
Tylko w WOPR po spełnieniu dodatkowych wymagań można uzyskać międzynarodowe uprawnienia ratownika (organizacji International Life Saving Federation - ILS) pozwalające bezproblemowo na podjęcie pracy, jako ratownik, honorowane w większości krajów europejskich jak i na całym świecie. Zapewniamy profesjonalny sprzęt i kadrę szkoleniową.
Po zmianie przepisów obowiązuje jedno szkolenie RATOWNIKA WODNEGO tzw. "pięć w jednym", nadające uprawnienia równoważne wcześniejszych Młodszych Ratowników WOPR + Ratowników WOPR + uprawnienia Ratowników Wodnych Pływalni, Śródlądowych i Morskich.
Szkolenie zgodne jest z Rozporządzeniem MSW poz. 747 z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym, a uzyskana wiedza i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich spełniają wymogi art. 2 ust 5) Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. Nr 208 poz. 1240).

Wymagania formalne szkolenia ratownika wodnego:

  • absolwent szkolenia przystępując do egzaminu końcowego, musi posiadać ukończone 17 lat i 6 miesięcy.
  • uczestnik przystępujący do szkolenia ma posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w szkoleniu.
  • członkostwo w Dolnośląskim WOPR.

Dodatkowo w jednym terminie organizujemy szkolenie na patent Sternika Motorowodnego (nowe uprawnienia bez ograniczenia mocy silnika na wodach śródlądowych), które zgodnie z aktualnymi przepisami prawa spełnia wymogi dla "innych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym", a jest wymagane od osób wykonujących obowiązki ratownika wodnego.
W ramach pakietu oferujemy tańsze szkolenie z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy z uzyskaniem tytułu Ratownika (KPP) - 66 godzin szkolenia z egzaminami.

Uczestnicząc, w co najmniej w dwóch szkoleniach (w tym Ratownika Wodnego) nabywasz znaczne zniżki określone poniżej. W promocji trzecie szkolenie otrzymujesz także taniej. Osoby uczestniczące w co najmniej dwóch szkoleniach są zwolnione z opłaty wpisowej do WOPR, ponoszą jedynie opłatę za wydanie legitymacji członka WOPR w wysokości 15,- zł + plastikowy identyfikator 20 ,- zł i roczną składkę członkowską.
Koszty szkolenia - warianty:
  • Ratownik Wodny 1.300,-zł
  • Sternik Motorowodny 550,-zł egzamin sternika*
  • Kwalifikowana Pierwsza Pomoc (KPP) 750,-zł
  • Ratownik Wodny + KPP 1.800,-zł
  • Ratownik Wodny + Sternik Motorowodny 1.600,-zł + egzamin sternika*
  • Ratownik Wodny + KPP + Sternik Motorowodny 2.100,-zł + egzamin sternika *
*/ koszt szkolenia na stopień Sternika Motorowodnego nie obejmuje egzaminu końcowego, który wynosi dla uczniów i studentów do 26 roku życia 125,- zł, dla pozostałych osób 250,- zł.

UWAGA! NIE MA EGZAMINU WSTĘPNEGO Z PŁYWANIA. Uczestnik przystępuje do szkolenia ratownika wodnego na własną odpowiedzialność w zakresie umiejętności pływackich.


WROCŁAW, terminy szkoleń-założenia organizacyjne:

Termin szkolenia Ratownika Wodnego - 8 marzec - druga połowa czerwca 2020r.
Zajęcia w formie zajęć cyklicznych, łącznie w ilości 63 godzin.
Zajęcia na pływalni i krytej dwa razy w tygodniu, dodatkowo także na wodach otwartych oraz na bazie Dolnośląskiego WOPR we Wrocławiu włącznie z wykładami, zakończone egzaminem. Dni i godziny zajęć do uzgodnienia - weekendy obowiązkowo (soboty+ niedziele+ poniedziałek wieczorem). Zaświadczenie ważne jest bezterminowo.

Termin szkolenia na stopień Sternika Motorowodnego 15 marzec - 5 kwiecień 2020.
W tym zajęcia na pływalni krytej dwa razy w tygodniu, dodatkowo także na wodach otwartych Zajęcia w ilości 23 godzin + 2 godziny indywidualnego pływania: soboty 13.00-18.00, niedziele 13.00-18.00, egzamin początek kwietnia - do ustalenia. Patent sternika ważny jest bezterminowo.

Termin szkolenia KPP z egzaminem 09/10, 16/17, 23/24, 30-31 maja i egzamin 31 maja 2020r. Zajęcia w formie zajęć cyklicznych weekendowych (całodziennych) łącznie w ilości 66 godzin.
Godziny zajęć do uzgodnienia.


Po zgłoszeniu zapotrzebowania istnieje także możliwość zorganizowania szkoleń w innym terminie oraz poza Wrocławiem.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


PRZYJAZNE WITRYNY

MPWIK

MSW

DUW

UMWD

NFGWIOS
Created by prim