WOPR

PartnerzyMINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZYCH
Działalność WOPR jest współfinansowana ze środków MSWiA
http://www.msw.gov.pl/

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
Współfinansuje i wspiera nasze działania
http://www.duw.pl/

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Współfinansuje i wspiera nasze działania
http://www.umwd.dolnyslask.pl/

GMINA WROCŁAW
Wspiera nasze działania
http://www.wroclaw.pl/

STRAŻ MIEJSKA
Współpraca w ramach prewencji i bezpieczeństwa
http://www.strazmiejska.wroclaw.pl/

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA
Nasz partner w działaniach ratowniczych
http://www.kwpsp.wroc.pl/

POLICJA DOLNY ŚLĄSK
Nasz partner w działaniach ratowniczych i prewencji
http://www.dolnoslaska.policja.gov.pl

URZĄD ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ we Wrocławiu
Nasz partner w działaniach ratowniczych i prewencji
http://www.uzs.gov.pl/bip/index.php?language=0&fidx=24

MPWiK Wrocław
Nasz Partner dla bezpieczeństwa
http://www.mpwik.wroclaw.pl

EAGLE-MED SYSTEM
Nasz partner w szkoleniach Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
Nasza rekomendacja [ do pobrania]
http://http://www.e-m-s.pl

PRIM SP. Z O.O.
Projektowanie graficzne i realizacja informatyczna stron internetowych
http://www.prim.com.pl
PRZYJAZNE WITRYNY

MPWIK

MSW

DUW

UMWD

NFGWIOS
Created by prim