WOPR

Ustawy, rozoprzadzenia i kodeks • KONSTYTUCJA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
  z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dziennik Ustaw nr 78 poz. 483 z dnia 16 lipca 1997 r. [Czytaj więcej...]

 • USTAWA O KULTURZE FIZYCZNEJ
  z dnia 18 stycznia 1996 r. (tekst jednolity) Dziennik Ustaw nr 81 poz. 889 z dnia 7 sierpnia 2001 r. [Czytaj więcej...]

 • USTAWA PRAWO O STOWARZYSZENIACH
  z dnia 7 kwietnia 1989 r.(tekst jednolity) Dziennik Ustaw nr 79 poz. 855 z dnia 31 lipca 2001 r. [Czytaj więcej...]

 • ROZPORZADZENIE RADY MINISTRÓW
  w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawniających sporty wodne. z dnia 6 maja 1997 r. Dziennik Ustaw nr 57 poz. 358 z dnia 6 czerwca 1997 r. [Czytaj więcej...]

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
  w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień specjalistycznych organizacji ratowniczych, warunków ich wykonywania przez inne organizacje ratownicze oraz rodzaju i wysokości świadczeń przysługujących ratownikom górskim i wodnym w związku z udziałem w akcji ratowniczej. z dnia 12 listopada 2002 r. Dziennik Ustaw nr 193 poz. 1624 z dnia 22 listopada 2002 r. [Czytaj więcej...]

 • USTAWA
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. Dziennik Ustaw nr 96 poz. 873 z dnia 29 maja 2003 r. [Czytaj więcej...]

 • KODEKS CYWILNY
  z dnia 23 kwietnia 1964 r. Dziennik Ustaw nr 16 poz. 93 z dnia 18 maja 1964 r. [Czytaj więcej...]


 • KODEKS WYKROCZEŃ
  z dnia 20 maja 1971 r. Dziennik Ustaw nr 12 poz. 114 z dnia 31 maja 1971 r. [Czytaj więcej...]


 • KODEKS KARNY
  z dnia 6 czerwca 1997 r. Dziennik Ustaw nr 88 poz. 553 z dnia 2 sierpnia 1997 r. [Czytaj więcej...]


 • KODEKS PRACY
  z dnia 26 czerwca 1974 r.(tekst jednolity) Dziennik Ustaw nr 21 poz. 94 z dnia 16 lutego 1998 r. [Czytaj więcej...]


PRZYJAZNE WITRYNY

MPWIK

MSW

DUW

UMWD

NFGWIOS
Created by prim