WOPR

X ZJAZD KRAJOWY WOPR, WYBRANO NOWEGO PREZESA WOPR

ODBYŁ SIĘ X ZJAZD KRAJOWY WOPR, WYBRANO NOWEGO PREZESA WOPR.
X Zjazd Krajowy WOPR rozpoczął się w dniu 13 kwietnia 2013 roku zgodnie z obowiązującymi uchwałami Zarządu Głównego WOPR. Zjazd otworzył w samo południe Sławomir Gicewicz, powitał najstarszego WOPR-owca - delegata z województwa warmińsko - mazurskiego Stanisława Chmentowskiego, który - jak sam określił - jest w WOPR dopiero od 51 lat. Na przewodniczącego obrad wybrano Krzysztofa Skrzyniarza. W Zjeździe udział wzięli delegaci jednostek wojewódzkich WOPR wybrani na zjazdach wojewódzkich. Podczas obrad został wybrany nowy PREZES WOPR oraz nowe władze WOPR, a więc zarzad WOPR, Główna Komisja Rewizyjna WOPR i Sąd Honorowy WOPR.
Niestety dzięki usilnym staraniom części członków zarządu i byłego prezesa doszło do drugiego spotkania (pobierz) osób zaproszonych wg klucza Jerzego Telaka, w tym samym dniu po południu.
X Zjazd Krajowy WOPR bardzo krytycznie się odniósł do sprawozdania jakie zamieścił na stronie internetowej ustępujący Prezes WOPR. Zawarte w nim niezgodne z faktami uchwały i decyzje, nie prawidłowe rozliczenia, bilanse i sprawozdania oraz mijające się z prawdą fakty z obrad Zarządu Głównego WOPR stanowiły podstawę do niezatwierdzenia tego dokumentu przez Zjazd Krajowy WOPR. Równie krytycznie została oceniona praca - szczególnie ostatnich lat - Głównej Komisji Rewizyjnej, której sprawozdanie również nie zostało zatwierdzone. Obecni na Zjeździe członkowie ustępującego Sądu Honorowego WOPR również negatywnie ocenili zapisy zamieszczone przez byłego prezesa, a dotyczące działania sądu. Wiceprzewodniczący Sądu Honorowego WOPR Zbysław Kuś przedstawił sprawozdanie sądu oraz odczytał gorzką informację jaką przekazał Franciszek Majewski do delegatów. Delegaci, zgodnie z życzeniem Franciszka Majewskiego, upoważnili Zbysława Kusia do zabrania głosu na drugim spotkaniu organizowanym przez byłego prezesa, gdyż może nie wszyscy tam przybyli wiedzą po co i dlaczego tam się zbierają. Gdy Zbysław Kuś, nowo wybrany Przewodniczący Sądu Honorowego WOPR, dotarł na miejsce okazało się, że spotkanie z panem Telakiem trwało niecałe dwie godziny i wszyscy się rozeszli.
Również w tym samym dniu odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Głównego WOPR, a następnie Prezydium Zarządu Głównego WOPR. Wszystkie organu władzy WOPR jakie obradowały w tym dniu, a więc Zjazd Krajowy WOPR, Zarząd Główny WOPR i Prezydium Zarządu Głównego WOPR podejmowały jedynie niezbędne do funkcjonowania organizacji uchwały i decyzje. W obecnej sytuacji organizacyjnej X Zjazd Krajowy WOPR nie podejmował żadnych kontrowersyjnych uchwał, nie rozdawał tytułów i zaszczytów, aczkolwiek wielu zasłużonym WOPR-owcom należy się uznanie i wyróżnienie. "Rozdawnictwo" medali, stopni instruktora wykładowcy i tytułów honorowych za - jak to sami niektórzy obdarowani stwierdzali - "za wierność" w ostatnim czasie nie przystoi członkom naszej organizacji. Wśród tych sposób są też osoby wartościowe, które niestety były prezes Jerzy Telak wpisał w swoje działania, aby uwiarygodnić zasługi "trochę mniej zasłużonych".

PRZYJAZNE WITRYNY

MPWIK

MSW

DUW

UMWD

NFGWIOS
Created by prim