WOPR

ZJAZD DOLNOŚLASKIEGO WOPR 2013

ZJAZD DOLNOŚLASKIEGO WOPR 2013
W dniu 20 stycznia 2013 roku odbył się Zjazd Dolnośląskiego WOPR we Wrocławiu, który był podsumowaniem mijającej pięcioletniej kadencji. W Zjeździe pod przewodnictwem dr hab. prof. nadzw. Wojciecha Wiesnera udział wzięło 53 delegatów wybranych na zebraniach drużyn, oddziałów i zebraniach środowiskowych oraz członkowie ustępujących władz. Prezesa Jerzego Telaka reprezentował Bogdan Głowacki - doradca Prezesa WOPR. Prezesem Dolnośląskiego WOPR został ponownie wybrany Krzysztof Skrzyniarz.
Zjazd pozytywnie oceniając działalność i rozwój w mijającej kadencji, przyjął sprawozdania ustępującego Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Dyscyplinarnej Dolnośląskiego WOPR - udzielił także absolutorium ustępującemu Zarządowi. Zjazd w głosowaniach tajnych wybrał na kolejne pięć lat nowe władze.
Do Zarządu Dolnośląskiego WOPR we Wrocławiu zostali wybrani: Roman Chołys, Łukasz Komaniecki, Jan Gazda, Grzegorz Konieczny, Jakub Piątkowski, Filip Szczęsny, Mark Jankowski, Zdzisław Grzybowski, Krzysztof Skrzyniarz, Ryszard Smul i Adam Iwanowski. Do Komisji Rewizyjnej wybrano: Piotra Koszarka, Jakuba Jakubowskiego, Juliusza Rodzeńskiego, Andrzeja Majewskiego i Marka Sawickiego. Komisja będzie działała pod kierunkiem Przewodniczącego Juliusza Rodzeńskiego. W skład Komisji Dyscyplinarnej weszli: Jacek Lelewski, Lech Lichtarski, Jurek Wieczorek, Janusz Korczak oraz Krzysztof Wolak. Przewodniczącym Komisji Dyscyplinarnej został wybrany Janusz Korczak. Zjazd Dolnośląskiego WOPR także w głosowaniu tajnym wybrał Delegatów na X Zjazd Krajowy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, którymi zostali: Roman Chołys, Ryszard Smul, Krzysztof Skrzyniarz, Jan Gazda, Juliusz Rodzeński i Adam Iwanowski.
Osoby te będą reprezentowały naszą jednostkę wojewódzką i mogą zgodnie ze Statutem WOPR być wybrane do władz centralnych WOPR (Zarząd Główny, Główna Komisja Rewizyjna Sąd Honorowy).
Gratulujemy wybranym.


PRZYJAZNE WITRYNY

MPWIK

MSW

DUW

UMWD

NFGWIOS
Created by prim