WOPR

Sad Honorowy WOPR w sprawie J.Telaka

SĄD HONOROWY WOPR W SPRAWIE PREZESA JERZEGO TELAKA
W dniu 8 kwietnia 2013 roku Sąd Honorowy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na posiedzeniu II instancji wydał Orzeczenie wobec Prezesa WOPR, w którym rozstrzygnął o winie i orzekł karę wobec Jerzego Telaka: wykluczenia członka z władz centralnych WOPR. Orzeczenie jest prawomocne i ostateczne.

PRZYJAZNE WITRYNY

MPWIK

MSW

DUW

UMWD

NFGWIOS
Created by prim