WOPR

Uchwały Zarządu Głównego 2012.txt

UCHWAŁY ZARZĄDU GŁÓWNEGO WOPR I ORZECZENIA SĄDU HONOROWEGO WOPR

Ze względu na niezamieszczanie na stronie www.wopr.pl wszystkich uchwał podjętych przez Zarząd Główny WOPR w 2012 roku, Orzeczeń Sądu Honorowego z 2013 roku w sprawach Członków Władz Centralnych oraz innych ważnych informacji dotyczących m.in. prowadzenia szkoleń ratowników wodnych i organizacji X Zjazdu Krajowego WOPR, zamieszczamy je (do zapoznania lub pobrania) w celu przestrzegania.

Uchwała Zarządu Głównego WOPR podjęta w trybie korespondencyjnym:

Pozaplanowe posiedzenie Zarządu Głównego WOPR w dniu 23 czerwca 2012 roku w Kędzierzynie-Koźlu:
Uchwały Zarządu Głównego WOPR podjęte w trybie korespondencyjnym:
Planowe posiedzenie Zarządu Głównego WOPR w dniach 8-9 grudnia 2012 roku w Skierniewicach:
Orzeczenia Sądu Honorowego WOPR w sprawach procedowania i ważności w/w uchwał Zarządu Głównego WOPR oraz działalności Członków Władz Centralnych WOPR:

PRZYJAZNE WITRYNY

MPWIK

MSW

DUW

UMWD

NFGWIOS
Created by prim