WOPR

II SEJMIK WOPR

II SEJMIK WOPR
W dniach 26-27 września 2013 roku Prezes WOPR Województwa Wielkopolskiego Kol. Mariusz Krzywiński z inicjatywy Prezesa Wacka Mozera zorganizował w Poznaniu "II Sejmik WOPR" - spotkanie, na które zostali zaproszeni prezesi wszystkich szesnastu jednostek wojewódzkich WOPR. Spotkanie to miało na celu konsolidację środowiska WOPR-owskiego na poziomie krajowym oraz rozpoczęcie wspólnych rozmów nad przyszłością naszej organizacji. Gotowość do spotkania deklarowało szesnastu, a na Sejmik przybyło dwunastu prezesów jednostek wojewódzkich.
ii sejmik WOPR
Obecni negatywnie odnieśli się do działań zarówno sprzed kwietnia 2013 roku jakie podejmował ówczesny prezes WOPR w celu zabezpieczenia partykularnych interesów wąskiej grupy osób, co doprowadziło do stanu organizacyjno - prawnego w jakim obecnie znalazła się nasza organizacja, a także do obecnych działań, które powodują coraz większą zapaść organizacyjną i rozbicie wewnętrzne. Podczas obrad odniesiono się do przyczyn jakie legły u źródeł obecnej sytuacji WOPR oraz określono dalsze wspólne działania jednostek wojewódzkich wypracowując "Stanowisko Prezesów jednostek wojewódzkich WOPR ze spotkania w dniu 27 września 2013 roku". . Ze "Stanowiskiem ..." zostali zapoznani nieobecni na spotkaniu prezesi jednostek wojewódzkich z prośbą o zajęcie stanowiska do wypracowanego dokumentu. Prezes WOPR Województwa Podlaskiego Kol. Andrzej Reucki - nieobecny z przyczyn osobistych - w pełni poparł wypracowane "Stanowisko ...", natomiast prezesi jednostek wojewódzkich z województw łódzkiego, opolskiego i zachodniopomorskiego nie wyrazili gotowości podpisania się pod dokumentem lub w ogóle nie odnieśli się do sprawy. W pełni szanując ich zdanie mamy nadzieję, że działania tych jednostek i ich członków będą zbieżne z deklarowaną na spotkaniu wolą współpracy oraz, że uszanują wolę większości, a dotychczasowe ich działania w WOPR nie znajdą naśladowców.
Do pobrania: "Stanowisko Prezesów jednostek wojewódzkich WOPR ze spotkania w dniu 27 września 2013 roku".

PRZYJAZNE WITRYNY

MPWIK

MSW

DUW

UMWD

NFGWIOS
Created by prim