WOPR

Pływalnia dla ratowników

GODZINY NA PŁYWALNI DLA RATOWNIKÓW WOPR!
Informujemy, że członkowie Dolnośląskiego WOPR mogą nieodpłatnie korzystać z godziny WOPR-owskiej na pływalni 25m Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Chełmońskiego 43 we Wrocławiu. Zajęcia (do odwołania) odbywają się w każdą niedzielę w godzinach 11.00 - 12.00 Na obiekcie obowiązuje czepek. Prawo do korzystania z pływalni mają wyłącznie członkowie Dolnośląskiego WOPR, którzy opłacili składki za 2015 rok. Przed pobraniem klucza do szatni należy przedstawicielowi WOPR okazać legitymację z opłaconą składką. Zastrzegamy, że są ograniczenia w ilości osób mogących jednocześnie przebywać na pływalni, obowiązuje zasada "kto pierwszy, ten lepszy".

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
PRZYJAZNE WITRYNY

MPWIK

MSW

DUW

UMWD

NFGWIOS
Created by prim