WOPR

Nowa ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych


W dniu 18 sierpnia 2011 roku Sejm RP uchwalił Ustawę o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Od 1 stycznia 2012 roku zmienią się dotychczasowe przepisy (Dz. U. nr 57 poz. 358 z dnia 7 czerwca 1997 r.) ws. określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne, tj. np. wyposarzenie kąpielisk i pływalni oraz minimalne normy zatrudnienia ratowników! W tej sprawie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w drodze Rozporządzenia określi przepisy wykonawcze do Ustawy. Zgodnie z Art. 12 ust.1 Ustawy Ratownictwo wodne może wykonywać Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz inne podmioty, jeżeli uzyskały zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zwane dalej podmiotami uprawnionymi do wykonywania ratownictwa wodnego. Na stronie MSWiA wymienione są podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego oraz na stronie Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego wymienione są jednostki wojewódzkie i jednostki terenowe uprawnione na Dolnym Śląsku do wykonywania Ratownictwa wodnego.
Ustawę ogłoszono w Dzienniku Ustaw nr 208 pozycja 1240 z września 2011 roku [Ustawa do pobrania pdf]

PRZYJAZNE WITRYNY

MPWIK

MSW

DUW

UMWD

NFGWIOS
Created by prim